Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Konferencja CE

KonferencjaCE2015: Europa pod napięciem
Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie

24 kwietnia 2015

Dobra 56/66, Warszawa

Cele, problemy i pytania

Tak jak kryzys ekonomiczny w 2008 roku obnażył słabość filarów globalnego rynku finansowego, tak ekspansja Państwa Islamskiego, wojna na Ukrainie czy seria zamachów terrorystycznych pokazały, że nasze europejskie bezpieczeństwo nie jest kwestią oczywistą. Dotychczasowe rozwiązania ustrojowe i ekonomiczne nie odpowiadają na problemy takie jak nasilanie się różnic między państwami Unii, brak zdolności UE do sprawnych działań międzynarodowych czy wzrost popularności radykalnych poglądów wśród młodych ludzi.

Nowe zagrożenia skłaniają do stawiania pytań o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne, a także o kondycję polityczną Zjednoczonej Europy. Czy jednak nadal możemy mówić o zjednoczeniu skoro ponad 60% Brytyjczyków nie chce należeć do Unii Europejskiej? Czy należy szukać nowych sojuszy, kiedy tak trudno o europejską jedność? Czy państwa takie jak Polska powinny swoje strategie bezpieczeństwa budować przede wszystkim w oparciu o struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy szukać nowych historycznych koalicji, np. z państwami skandynawskimi i bałtyckimi?

Refleksje nad powyższymi zagadnieniami pragniemy osadzić w szerszej perspektywie przemian ekonomicznych, politycznych i społecznych, które dzieją się na naszych oczach. Trudno dziś rozmawiać o bezpieczeństwie nie biorąc pod uwagę wyborów w Grecji, zamachów w Paryżu czy eskalacji konfliktu w Donbasie. Ciężko nie zwrócić uwagi na coraz większą imigrację na Stary Kontynent, przeciągające się efekty kryzysu ekonomicznego, czy wzrost tendencji radykalnych i nacjonalistycznych w Europie. Jak traktować tych, którzy wspierają wartości przeciwstawne europejskiej tradycji, wzywając do jej unicestwienia?

Wspólnie z naszymi gośćmi pragniemy zastanowić się do czego prowadzą przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe, których jesteśmy świadkami. Ile warte na ich tle są istniejące sojusze, otwartość i głosy płynące z Brukseli? Czy Europa ma nadal szansę być stabilnym punktem na mapie świata? Wspólnie z Państwem pragniemy zastanowić się jakie są dziś wyzwania dla Unii i jak sprawić, aby Europa nadal była atrakcyjna i przyjazna dla swoich mieszkańców. Zapraszamy do udziału w dyskusji!

Partnerzy konferencji

Untitled-1

Patroni medialni

Untitled-2

Moderator

KONTAKT DLA MEDIÓW

Prelegenci

Brak prelegentów

Organizatorzy debaty: