Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Rejestracja

Dane personalne

Skąd dowiedziałaś/eś się o konferencji?

 Facebook Internet Wykładowca/Nauczyciel e-mail Plakat

Wyrażam chęć udziału w następujących panelach konferencji

Uwaga! Rejestracja na jeden z panel nie wyklucza uczestnictwa w pozostałych
 Panel I: Protekcjonizm a regionalizm i globalne rynki - nowy układ sił w światowej gospodarce Panel II: Nowa Unia, Nowa Ameryka, Polska perspektywa

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w konferencji. W razie takiej potrzeby prosimy o odpowiednią adnotację.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach promocji wydarzeń organizowanych przez Centrum Debaty Publicznej