Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Organizatorzy

logo-ceWokół wydarzeń w ramach Centrum Debaty Publicznej swoje wysiłki łączą
studenci Uniwersytetu Warszawskiego należący do Koła Naukowego Europa
Nova, Samorządu Centrum Europejskiego UW i Wydziału
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Stowarzyszenia Centrum Europa !CE. 

Dzięki efektowi synergii każda kolejna wspólnie zorganizowana debata i konferencja jest
ciekawsza i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Od wielu lat nasze działania wspiera Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, władze Centrum Europejskiego UW, Wydziału
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych i Uniwersytetu Warszawskiego, za co
serdecznie dziękujemy!

 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Jest jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów. Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Dyrektorem Centrum Europejskiego jest dr hab. Kamil Zajączkowski

europauw@uw.edu.pl | http://www.ce.uw.edu.pl

Koło Naukowe Europa Nova

KN Europa Nova to inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką integracji europejskiej. Członkowie koła poza udziałem w naukowym życiu Centrum Europejskiego UW organizują seminaria i debaty oraz aktywnie uczestniczą w studenckim ruchu naukowym.

Zofia Grosse – Prezes Koła Naukowego „Europa Nova”
z.grosse@centrumeuropa.pl | www.ce.uw.edu.pl/studenci/kolo-naukowe-europanova/

#EuropeistykaUW

Kierunek prowadzony przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, w jego ramach organizowane są wydarzenia związane
z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Zespół Samorządu #EuropeistykaUW realizuje projekty takie
jak debaty, konferencje, wyjazdy szkoleniowe, imprezy integracyjne, seminaria, a także akcje
charytatywne.

 

Natalia Świercz – przewodnicząca
n.swiercz@centrumeuropa.pl

Stowarzyszenie Centrum Europa !CE

Stowarzyszenie !CE zrzesza absolwentów, studentów i przyjaciół Centrum Europejskiego UW w działaniu na rzecz rozwoju społeczności wokół tej jednostki. Wśród jego celów oprócz budowy integracji środowiska !CE znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów !CE, organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i publicystycznym oraz aktywny udział w organizacji dyskursu publicznego wokół problemów integracji europejskiej, sytuacji geopolitycznej Polski i Europy, a także rozwoju polskiego społeczeństwa i wyzwań dla szkolnictwa wyższego.

Anna Bogumił – Prezes Stowarzyszenia !CE
a.bogumil@centrumeuropa.pl | www.centrumeuropa.pl