Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Organizatorzy

logo-ceWokół wydarzeń w ramach Centrum Debaty Publicznej swoje wysiłki łączą
studenci Uniwersytetu Warszawskiego należący do Koła Naukowego Europa
Nova, Samorządu Centrum Europejskiego UW i Stowarzyszenia Centrum Europa !CE. 

Dzięki efektowi synergii każda kolejna wspólnie zorganizowana debata i konferencja jest
ciekawsza i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Od wielu lat nasze działania wspiera Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
a także władze Centrum Europejskiego UW i Uniwersytetu Warszawskiego, za co
serdecznie dziękujemy!

 

logo-1

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Jest jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów. Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Dyrektorem Centrum Europejskiego jest prof. Bogdan Góralczyk

europauw@uw.edu.pl | http://www.ce.uw.edu.pl

logo-2

Koło Naukowe Europa Nova

KN Europa Nova to inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką integracji europejskiej. Od 4 lat przez koło wydawany jest dwumiesięcznik „!CEntrum Europa Świat”, w którym analizowane są istotne zagadnienia z dziedziny stosunków międzynarodowych, prawa UE, ekonomii oraz nauk społecznych. Członkowie koła poza udziałem w naukowym życiu Centrum Europejskiego UW organizują seminaria i debaty oraz aktywnie uczestniczą w studenckim ruchu naukowym.

Paweł Kowalski– Prezes Koła Naukowego „Europa Nova”
europa.nova.kn@uw.edu.pl | www.kolo-europanova.uw.edu.pl

logo-ce

Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW

Od wielu lat Samorząd !CE to rozpoznawalny wśród studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej organizator wydarzeń związanych z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Do jego składu od lat dołączają osoby pomysłowe i zaangażowane w rozwój społeczności Centrum Europejskiego UW. Zespół Samorządu, realizuje projekty takie jak wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, imprezy tematyczne, seminaria, a także akcje charytatywne. Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.

Renata Pawelec – Przewodnicząca Samorządu Studentów CE UW
r.pawelec@centrumeuropa.pl   |  www.centrumeuropejskie.pl

20120828_logo_Stowarzyszenie_CE

Stowarzyszenie Centrum Europa !CE

Stowarzyszenie !CE zrzesza absolwentów, studentów i przyjaciół Centrum Europejskiego UW w działaniu na rzecz rozwoju społeczności wokół tej jednostki. Wśród jego celów oprócz budowy integracji środowiska !CE znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów !CE, organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i publicystycznym oraz aktywny udział w organizacji dyskursu publicznego wokół problemów integracji europejskiej, sytuacji geopolitycznej Polski i Europy, a także rozwoju polskiego społeczeństwa i wyzwań dla szkolnictwa wyższego.

Anna Bogumił – Prezes Stowarzyszenia !CE
a.bogumil@centrumeuropa.pl | www.centrumeuropa.pl