Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Konferencja CE

XIV Ogólnopolska Konferencja społeczności CE UW: KLIMAT DLA EUROPY: Jak zmiany klimatyczne wpłyną na naszą przyszłość?

20 kwietnia 2020

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66), sala 316

XIV Ogólnopolska Konferencja społeczności CE UW: KLIMAT DLA EUROPY: Jak zmiany klimatyczne wpłyną na naszą przyszłość?

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66), sala 316

Data wydarzenia już wkrótce

Całość rozpocznie uroczyste powitanie.

12:00-12:30 Powitanie uczestników

Konferencja będzie opierać się na dwóch panelach:

12:30 – 14:30 Panel I: Jak jest naprawdę? Zmiana klimatu w Europie – Fakty, liczby i ocena tempa zmian

15:00 – 17:00 Panel II: Co nas nie zabije…? – perspektywy Europy w kontekście zmian klimatycznych: Demografia, Ekonomia, Bezpieczeństwo.

Długo zastanawialiśmy się nad tematem tegorocznej edycji naszej Konferencji – Brexit? Zmiana w kierownictwie
Unii Europejskiej? Obronność? To bez wątpienia sprawy ważne, które będą kształtować przyszłość UE,
kontynentu i świata. Ale tak naprawdę nawet najbardziej trudne tematy nie potrafiły oderwać naszego zespołu od jednej podstawowej kwestii – znowu nie ma zimy.

O problemie zmian klimatycznych mówią wszyscy – od Grety Thunberg, przez prezesów największych korporacji, do głów państw z G8. Ciężko jednak znaleźć kogoś, kto powie – najpierw klimat potem PKB, migracje, handel. A jednak źródła podają, że średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1°C od czasów rewolucji przemysłowej i według większości prognoz nie powinniśmy oczekiwać jej spadku. Liczne pożary (Australia), powodzie (Indie) mają wpływ nie tylko na przyrodę, ale również na sytuację społeczno-ekonomiczną wszystkich państw. Nic więc dziwnego, że mimo pozornego wyparcia następstwa zmian klimatycznych zmuszają naukowców i polityków do poszukiwania odpowiedzi na wiele trudnych pytań.

Czy konsekwencje zmian klimatycznych stanowią realne zagrożenie dla istniejących wspólnot politycznych? Jak
wyglądają perspektywy klimatu i pogody na najbliższe dekady dla Europy i świata? Czy możemy realnie wpłynąć
na zatrzymanie zmian klimatycznych? Co zmieni się w naszym sposobie życia, gospodarowania i sprawowania
rządów? Jakie stanowiska przejmą państwa i organizacje międzynarodowe i czy podążą za nimi działania na
rzecz ochrony klimatu?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć  podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Klimat dla Europy: Jak zmiany klimatyczne wpłyną na naszą przyszłość?

Wraz z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się jakie skutki wynikną dla Europy i świata z wciąż postępujących zmian klimatycznych i postaramy się zarysować możliwe strategie działania najważniejszych organizacji międzynarodowych w obliczu napięć społecznych, politycznych i ekonomicznych. Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji!

Zapraszamy na nasz fanpage:

www.facebook.com/CentrumDebaty

www.twitter.com/CentrumDebaty

Moderator

KONTAKT DLA MEDIÓW

Prelegenci

Brak prelegentów

Organizatorzy debaty:

  • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
  • Koło Naukowe Europa Nova
  • Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW
  • Stowarzyszenie Centrum Europa !CE