Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

Moderatorzy

Zofia Kulczuga

Zuzanna Około-Kułak

Mikołaj Czajka

Weronika Frąckiewicz

Beata Wiączek

prof. Bogdan Góralczyk

Aleksandra Grzegorkiewicz

Marcin Fabianowicz