Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie ją posiadać.

~Blaise Pascal

O Centrum

Misja

Centrum Debaty Publicznej jest czymś więcej niż forum publicznej dyskusji. To platforma wymiany myśli zbudowana w oparciu o najwyższe standardy i wzajemny szacunek, nawiązująca do tradycyjnej roli uczelni w dyskursie publicznym. Poprzez wybór istotnych społecznie tematów, zniekształcanych często przez główny nurt medialnego dyskursu staramy się moderować społeczeństwo obywatelskie, a poprzez zaangażowanie studentów i doktorantów – współtworzyć nowoczesną polską myśl państwową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, staramy się koncentrować działalność na organizacji wydarzeń takich jak konferencje, seminaria i wykłady otwarte, podczas których zapraszamy do dyskusji z ciekawymi umysłami z Polski, Europy i świata. Chcemy, aby wydarzenia przez nas organizowane kojarzyły się zawsze z żywą dyskusją, intelektualną przygodą i twórczo spędzonym czasem.

Organizując nasze spotkania, przykładamy wielką wagę do ich merytorycznego przygotowania, propagujemy otwartość i równość w dyskusji, zachęcamy do stawiania trudnych pytań i poszukiwania (często równie niełatwych) odpowiedzi. Staramy się, aby nasze dyskusje przedstawiały szerokie spektrum obecnych w społeczeństwie opinii i oddawały pluralizm spojrzeń.

Robimy to, ponieważ wierzymy, że bez wymiany poglądów i bez spotkań „na żywo” poszukiwanie prawdy nie ma sensu, a rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie jest w pełni możliwy.

Centrum Debaty Publicznej jest rozwinięciem dotychczasowej formuły „KonferencjaCE”. Pragniemy, aby pod rozpoznawalną już nazwą „KonferencjaCE” corocznie odbywało się najbardziej profesjonalne i uroczyste wydarzenie z naszego kalendarza, czyli całodniowa konferencja naukowa społeczności Centrum Europejskiego UW. Poprzez projekt Centrum Debaty Publicznej chcemy uzupełnić tę agendę o organizację wielu innych spotkań o charakterze eksperckim i publicystycznym.

Zespół

 • Zofia Kłosińska

 • Veronika Samotii

 • Adrian Augustyniak

 • Paulina Szczepanik

 • Barbara Tur

 • Natalia Kulesza

 • Kaja Kurpiewska

 • Maciej Kujawa

 • Kinga Basińska

 • Mateusz Korupczyński

 • Mateusz Małkowski

 • Maja Stachura

 • Aleksandra Braniewska

 • Zofia Kulczuga

  KOORDYNATOR PROJEKTU

 • Zofia Grosse

 • Zuzanna Stefańska

  KOORDYNATOR PROMOCJI

 • Szymon Sierpatowski

 • Karina Gil

 • Martyna Sambor

  KOORDYNATOR PATRONÓW

 • Natalia Świercz

  KOORDYNATOR PROMOCJI W LATACH 2021-2022

 • Sebastian Kańduła

 • Monika Howard

 • Robert Kluk

 • Piotr Zalewski

  SZEF PROJEKTU CENTRUM DEBATY PUBLICZNEJ

 • Zuzanna Około-Kułak

  PREZES KOŁA NAUKOWEGO, KOORDYNATOR PROJEKTU W LATACH 2021-2022

 • Weronika Frąckiewicz

  KOORDYNATOR PROJEKTU W LATACH 2017-2019

 • Daria Kostka

  KOORDYNATOR PROJEKTU W LATACH 2016-2017

 • Paula Sawicka-Mońka

  Koordynator projektu w latach 2014-2016

 • Adam Leśniewicz

  Koordynator projektu w latach 2011-2013

 • Aneta Kiszko

 • Julia Skrzypczak

 • Julia Kamińska